Synonym til kryssord fisk

date
Feb 1, 2023
slug
fisk
status
Published
tags
Kryssord
Synonym
Fisk
summary
En hurtigguide til fiskesynonymer for kryssord i Norge. Artikkelen utforsker de vanligste fiskenavnene som brukes i norske kryssord, fra 2 til 6 bokstaver. Inkluderer også vanlige spørsmål og svar om fiskerelaterte ord i kryssord.
type
Post

🐠 Hurtigguide til Fiskesynonymer 🐟

Kryssord er en av de mest populære formene for hjernetrim i Norge. Det er en morsom og utfordrende måte å forbedre ordforrådet og øke konsentrasjonen. En av de vanligste temaene i norske kryssord er fisk. Å lære de vanligste fiskenavnene kan hjelpe deg med å løse kryssordene raskere og enklere. I denne artikkelen vil vi utforske de mest populære fiskenavnene som ofte brukes i norske kryssord.

A-Å Ordbok

2 Bokstaver

 • Ah - Uttrykk brukt i fiskesammenheng? Sjekk konteksten!
 • Dj - Sjeldent brukt, men kan referere til fisk i spesifikke dialekter.
 • Fr - Forkortelse som brukes i fiskerelaterte termer.
 • Hr - Gammelt uttrykk, noen ganger brukt i navn på fiskeslag.

3 Bokstaver

 • Aga - Kanskje et navn eller en type fisk i en lokal dialekt.
 • Esq - Ikke fiskerelatert, men kan dukke opp i kryssord med varierte temaer.
 • Rex - Latin for konge, noen ganger brukt i navn på fiskeslag som "Kongefisk".

4 Bokstaver

 • Abba - En type fisk? Sjekk kryssordets hint for kontekst.
 • Duke - Engelsk for hertug, men sjekk om det kan være en fisketype i kryssordet.
 • Kong - Kan referere til en stor og dominerende fisk i sitt habitat.

5 Bokstaver

 • Abbed - Sjelden brukt i fiskesammenheng, men kreativitet i kryssord kjenner ingen grenser.
 • Major - Kan henspille på en større variant av en fisketype.

6 Bokstaver

 • Aktuar - Mer sannsynlig yrkestittel enn fisk, men sjekk hintet for sikkerhets skyld.
 • Doktor - Visse fisketyper kalles "doktorfisk" på grunn av deres rolle i akvarier.

Fiskesynonymer for Kryssord

3 Bokstaver

Asp

 • Asp: En hurtig ferskvannsfisk, populær blant sportsfiskere.

Dil

 • Dil: Potensielt en kreativ forkortelse eller lokal betegnelse for en spesifikk fisk.

Dyr

 • Dyr: Generelt ord for levende vesener, brukt kreativt i kryssord.

Fyr

 • Fyr: Kan henvise til en fyrlykt ved havet, metaforisk for noe som leder vei.

Gib

 • Gib: Muligens en unik eller lokal fiskebetegnelse, sjelden brukt.

Gip

 • Gip: En annen sjelden eller spesifikk betegnelse, krever kontekst.

Gyd

 • Gyd: Kan referere til gyting, en viktig del av fiskers livssyklus.

Hai

 • Hai: Rovdyr i havet, kjent for sin størrelse og kraft.

Heg

 • Heg: Muligens en variant eller feilstaving av et fiskeslag.

Kar

 • Kar: Kan henvise til karuss, en ferskvannsfisk i karpefamilien.

Kod

 • Kod: Potensielt en forkortelse eller lokal dialekt for en fisketype.

Koi

 • Koi: En populær prydfisk, ofte funnet i dammer og hager.

Kot

 • Kot: Mindre kjent, kan være en lokal eller sjelden fisketype.

Kre

 • Kre: Mulig feilstaving eller lokal betegnelse, krever spesifikk kontekst.

Kyt

 • Kyt: Sjelden eller spesifikk fisk, usikker på direkte referanse.

Los

 • Los: Kan være en kreativ eller dialektal betegnelse.

Lyr

 • Lyr: En populær fisk i Norge, kjent for sitt deilige kjøtt.

Mat

 • Mat: Generelt ord som kan brukes i mange kontekster, også relatert til fisk.

Mål

 • Mål: Kan ha en figurativ betydning relatert til størrelse eller mengde fisk.

Otr

 • Otr: Mindre kjent, muligens en lokal eller sjelden fisketype.

Pir

 • Pir: Ofte brukt i maritime kontekster, ikke direkte relatert til fisk.

Rak

 • Rak: Kan henvise til en handling eller egenskap ved fisk, usikker referanse.

Ryt

 • Ryt: Sjelden, krever kontekst for å forstå den eksakte betydningen.

Røe

 • Røe: Mulig feilstaving eller sjelden referanse til en fisketype.

Rør

 • Rør: Ofte brukt i sammenheng med fiskehabitater, som rør der fisk kan gjemme seg.

Sei

 • Sei: En populær matfisk, kjent for sin smakfulle filet.

Sik

 • Sik: En fisketype som finnes i både saltvann og ferskvann.

Sil

 • Sil: Kan referere til handlingen å silfiske eller en fisketype som sil.

Tun

 • Tun: Kan være en forkortelse for tunfisk, en stor og populær matfisk.

Uer

 • Uer: En fargerik og populær matfisk, kjent for sitt faste kjøtt.

Ufs

 • Ufs: Sjelden betegnelse, kan henvise til en spesifikk eller lokal fisketype.

Var

 • Var: Usikker referanse, krever mer kontekst for å forstå i fiskesammenheng.
 

4 Bokstaver

Auar

 • Auar: Mulig feilstaving eller sjelden referanse, usikker på direkte fisketype.

Aure

 • Aure: En populær ferskvannsfisk, kjent for sitt deilige kjøtt og sportsfiskeverdi.

Berk

 • Berk: Potensielt en lokal eller dialektal betegnelse, sjelden i generelle sammenhenger.

Bras

 • Bras: Kan være en kreativ eller feilaktig referanse, krever spesifikk kontekst.

Dill

 • Dill: Sjelden som en fiskereferanse, kan være en kreativ bruk eller feilstaving.

Faks

 • Faks: Usannsynlig som en direkte fiskereferanse, mulig kreativ eller feilaktig bruk.

Fang

 • Fang: Generelt ord som kan referere til fangsten av fisk.

Fugu

 • Fugu: Japansk for blåsfisk, kjent for sin giftighet og som en delikatesse.

Geir

 • Geir: Usannsynlig som en direkte fiskereferanse, mulig feilstaving eller kreativ bruk.

Harr

 • Harr: En ferskvannsfisk kjent for sitt vakre utseende og som en utfordring for fluefiskere.

Harv

 • Harv: Sjelden brukt i fiskesammenhenger, muligens en kreativ eller feilaktig referanse.

Hegg

 • Hegg: Potensielt en feilstaving eller en meget sjelden referanse til en fisketype.

Hork

 • Hork: Usannsynlig som en direkte referanse til fisk, krever kontekst for klarhet.

Horr

 • Horr: Muligens en kreativ bruk eller feilstaving, usikker som en fiskereferanse.

Hurr

 • Hurr: Ikke vanlig i fiskesammenhenger, muligens en feilaktig bruk.

Huso

 • Huso: Kan referere til en stør, spesielt de som produserer kaviar.

Hyse

 • Hyse: En populær matfisk i kaldtvannsområder, også kjent som kolje.

Keta

 • Keta: En type laks, også kjent som chum laks eller hundelaks.

Kime

 • Kime: Sjelden brukt i direkte fiskesammenhenger, usikker på betydning.

Kjøe

 • Kjøe: Usikker referanse, kan være en dialektal betegnelse eller feilstaving.

Knep

 • Knep: Ikke en direkte fiskereferanse, mulig kreativ bruk eller feilstaving.

Kree

 • Kree: Potensielt en kreativ bruk eller sjelden fisketype, usikker på direkte referanse.

Kril

 • Kril: Små krepsdyr som utgjør en viktig del av dietten til mange havdyr, ikke en fisk men ofte assosiert med marin biologi.

Krok

 • Krok: Refererer generelt til fiskeutstyr, ikke en fisketype.

Kuvl

 • Kuvl: Usannsynlig som en direkte fiskereferanse, kan være en feilstaving eller kreativ bruk.

Kylp

 • Kylp: Ikke kjent som en fiskereferanse, krever ytterligere kontekst.

Kyte

 • Kyte: Usannsynlig som en direkte fiskereferanse, muligens kreativ bruk eller feilstaving.

Lake

 • Lake: En type fisk kjent for å leve i både ferskvann og saltvann.

Laks

 • Laks: En populær og økonomisk viktig fisk, kjent for sitt rosa kjøtt.

Lile

 • Lile: Usikker referanse, kan være en feilstaving eller lokal betegnelse.

Long

 • Long: Kan referere til lungefisk, men usikker som direkte referanse her.

Lubb

 • Lubb: En fisketype, ofte brukt i nordiske land, kjent for sitt faste kjøtt.

Lyse

 • Lyse: Mulig feilstaving eller kreativ bruk i en fiskesammenheng.

Løve

 • Løve: Ikke direkte relatert til fisk, muligens kreativ bruk eller feilstaving.

Løye

 • Løye: Potensielt en dialektal betegnelse eller feilstaving, usikker på betydning.

Maiv

 • Maiv: Ikke kjent som en fiskereferanse, krever ytterligere kontekst for klarhet.

Meit

 • Meit: Kan referere til meitefiske, en fisketeknikk, ikke en fisketype.

Mort

 • Mort: En ferskvannsfisk, populær som agn og i sportsfiske.

Nemo

 • Nemo: Populærkulturell referanse til en klovnefisk, ikke en vitenskapelig betegnelse.

Nors

 • Nors: En sjelden eller dialektal betegnelse, usikker på direkte referanse.

Nyss

 • Nyss: Ikke kjent som en direkte fiskereferanse, kan være en kreativ bruk.

Omul

 • Omul: En fisketype som finnes i Sibir, kjent for sitt velsmakende kjøtt.
 

5 Bokstaver

Abbor

 • Abbor: En populær ferskvannsfisk, kjent for sine distinkte svarte striper og piggfinne.

Agnet

 • Agnet: Refererer til noe som brukes som lokkemiddel for å fange fisk, ikke en fisketype i seg selv.

Argus

 • Argus: Kan henvise til en fisk med "øyne" på kroppen, slik som enkelte arter av fløyfisker.

Augar

 • Augar: Mulig feilstaving eller sjelden referanse, usikker på direkte tilknytning til fisk.

Aurer

 • Aurer: Dialektalt eller eldre ord for ørret, spesielt brukt om sjøørret.

Auxid

 • Auxid: Ikke en kjent fiskereferanse, muligens en feilstaving eller kreativ bruk.

Barbe

 • Barbe: Kan referere til barben, en fisk i karpefamilien, kjent for sine "barter".

Bikir

 • Bikir: Ikke en kjent fiskereferanse, usikker på direkte tilknytning til fisk.

Blege

 • Blege: Mulig feilstaving eller sjelden referanse, ikke klart definert som en fisketype.

Bleik

 • Bleik: Kan bety lys eller blass, mulig referanse til fiskens farge eller tilstand.

Bleke

 • Bleke: Lignende som "Bleik", potensielt refererer til fiskens utseende.

Bonit

 • Bonit: Mulig feilstaving av "Bonito", en rask svømmende pelagisk fisk.

Brase

 • Brase: Ikke en direkte fiskereferanse, kan være kreativ bruk eller feilstaving.

Brasp

 • Brasp: Ukjent som en fiskereferanse, usikker på kontekst eller betydning.

Danio

 • Danio: En slekt av små, fargerike ferskvannsfisker, ofte holdt som akvariefisk.

Dregg

 • Dregg: Refererer vanligvis til et anker, ikke direkte tilknyttet til fisk.

Eldål

 • Eldål: Ikke en kjent referanse, muligens en feilstaving eller sjelden dialektbetegnelse.

Filet

 • Filet: En bearbeidingsform av fisk, refererer til kjøttstykket uten ben.

Flire

 • Flire: En type småfisk, ofte brukt i fiskefôr eller som agn.

Gjedd

 • Gjedd: Feilstaving av "Gjedde", en rovfisk kjent for sin lengde og skarpe tenner.

Gjørs

 • Gjørs: En ferskvannsfisk i karpefamilien, populær blant sportsfiskere.

Gleiv

 • Gleiv: Ikke en kjent fiskereferanse, muligens en feilstaving eller kreativ bruk.

Gulhå

 • Gulhå: Kan være en kreativ betegnelse eller dialekt for en spesifikk fisketype.

Gulål

 • Gulål: Potensielt refererer til en ål med en gulaktig fargetone.

Guppy

 • Guppy: En liten, fargerik ferskvannsfisk, populær som akvariefisk.

Havål

 • Havål: En stor ål som lever i havet, kjent for sin lange migrasjon for å gyte.

Horke

 • Horke: Ikke en kjent fiskereferanse, muligens en feilstaving eller sjelden dialektbetegnelse.

Håmus

 • Håmus: Mulig feilstaving eller sjelden referanse, usikker på direkte tilknytning til fisk.

Iktys

 • Iktys: Gresk for fisk, ofte brukt i symbolske eller historiske kontekster.

Ildål

 • Ildål: Ikke en kjent fiskereferanse, kan være en kreativ eller feilaktig betegnelse.

Ising

 • Ising: En flatfisk, kjent for sitt deilige kjøtt og som en delikatesse i mange kulturer.

Jager

 • Jager: Mer kjent som en betegnelse innenfor militæret eller jakt, usikker som fiskereferanse.

Karpe

 • Karpe: En populær ferskvannsfisk, ofte assosiert med akvarier og dammer.

Kludd

 • Kludd: Ikke en kjent fiskereferanse, muligens en kreativ bruk eller feilstaving.

Knurr

 • Knurr: En saltvannsfisk kjent for sin evne til å lage knurrende lyder.

Kolje

 • Kolje: En annen betegnelse for hyse, en viktig matfisk i mange kulturer.

Krede

 • Krede: Ikke en kjent fiskereferanse, usikker på betydning eller sammenheng.

Krill

 • Krill: Små krepsdyr, viktig i næringskjeden i havet, ikke en fisk men ofte relatert til marint liv.

Labeo

 • Labeo: En slekt av ferskvannsfisker kjent for sine distinkte munnformer.

Lange

 • Lange: En langstrakt, bunnlevende saltvannsfisk, populær som matfisk.

Laue

 • Laue: Kan referere til flere småfiskarter, ofte brukt som samlebetegnelse.

Lauge

 • Lauge: Ikke en direkte fiskereferanse, muligens feilstaving eller kreativ bruk.

6 Bokstaver

Fisk

anabas

ansjos

barbus

beluga

beteål

bleike

blenke

blåhai

blåsik

blåsil

bonitt

brasen

brasme

brosme

brugde

byting

dabmok

discus

dogger

dolfin

dorade

dorado

dypsik

eldbuk

elrits

espada

fangst

firøye

forell

furusk

gjedde

Golden

goløye

gråhai

gråsei

gullhå

gurami

gåløye

harvar

havdyr

havhes

havmat

 
notion image

Vanlige Spørsmål og Svar

1. Er alle ordene i listen direkte relatert til fisk?
 • Ikke alle ordene listet er direkte relatert til fisk. Noen kan være med på grunn av deres forekomst i kryssord med varierte temaer.
2. Hvordan kan jeg vite om et ord faktisk refererer til en fisk?
 • Konteksten i kryssordet vil ofte gi ledetråder. Se etter hint som indikerer at svaret skal være en fisk eller noe relatert til fiskeri eller havet.
3. Hva gjør jeg hvis jeg står fast på et fiskerelatert ord i et kryssord?
 • Bruk denne ordboken som en ressurs! Søk også på nettet eller i spesialiserte ordbøker dedikert til fiskearter eller maritime termer.
4. Kan ordene i denne listen også være nyttige for andre kryssordtemaer?
 • Absolutt! Mange av ordene kan ha flere betydninger og bruksområder, så ikke nøl med å utforske dem i ulike kontekster.


© 100kryssord.com 2022 - 2024